[Home][What's New][Products & Services][Contents][Feedback][Search]

Midtlyng - Mitlyng Genealogy

Kraagstad's of 1801

For Definitions of Norwegian Phrases...

County Parish Sokn (subparish) Farm/house Comment
Trondhiem Støren Horrig Kraagstad  
First name Second name Surname Household position Age Marital status Occupation Comment Sex
John   Jensen Huusbonde 39 Den 1te i første og den sidste i 2det ægteskab Bonde og gaardbeboer   M
Ingebor   Arntsd Hans kone 38 Den 1te i første og den sidste i 2det ægteskab     K
Arnt   Olsen Deres børn 20 Ugift National soldat   M
Guru   Olsdtr Deres børn 17 Ugift     K
Beret   Olsdtr Deres børn 14       K
Ingebor   Olsdtr Deres børn 11       K
Kerstie   Olsdtr Deres børn 8       K
Ingrie   Olsdtr Deres børn 5       K
Kari   Iversdtr   54 Ugift Inderste og gaar i dagleje   K
Esten   Iversen Mand 42 Bæge i 1te ægteskab Huusmand med jord   M
Malie   Pettersdtr Hans kone 32 Bæge i 1te ægteskab     K
Petter   Estensen Deres børn 1       M
Ingebor   Olsdtr Deres børn 5       K
Berit   Estensdtr Deres børn 8       K
Ellias   Olsen Huusbonde 35 Den 1te i første og den siste i 2det ægteskab Bonde og gaardbeboer   M
Magnil   Olsdtr Hans kone 45 Den 1te i første og den siste i 2det ægteskab     K
Arnt   Estensen Deres børn 21 Ugift     M
Ole   Estensen Deres børn 18 Ugift     M
Ole   Estensen Deres børn 14 Ugift     M
Esten   Estensen Deres børn 9       M
Iver   Estensen Deres børn 7       M
Ingbor   Estensd Deres børn 16 Ugift     K
Marit   Estensdtr Deres børn 12       K
Ingebor   Estensd Deres børn 11       K
Goloe   Evensdtr   66 Ugift Inderste og har ophold af huusbonden   K
Iver   Nielsen Tienestefolk 27 Ugift     M
Anne   Pedersdtr Tienestefolk 20 Ugift     K
Lisbeth   Iversdtr   19       K
Goloe   Pedersdtr   67 Ugift Almæse   K
Arnt   Olsen Mand 61 Bæge i 1te ægteskab Huusmand med jord   M
Ingebor   Siversd Hans kone 51 Bæge i 1te ægteskab     K
Guru   Arntsd Deres datter 12       K
Niels   Andersen Mand 39 Bæge i 1te ægteskab Inderste og gaar i dagleje   M
Marit   Roaldsd Hans kone 35 Bæge i 1te ægteskab     K
Gabriel   Olsen Mand 66 Bæge i 1te ægteskab Huusmand med jord   M
Marit   Jonsdtr Hans kone 68 Bæge i 1te ægteskab     K
John   Gabrielsen Deres børn 29 Ugift     M
Elli   Gabrielsdtr Deres børn 31 Ugift     K
Ole   Gabrielsen Mand 36 Bæge i 1te ægteskab Jordløs huusmand   M
Anika   Larsdtr Hans kone 49 Bæge i 1te ægteskab     K
Berit   Olsdtr Deres datter 11       K
John   Olsen Mand 36 Bæge i 1te ægteskab Huusmand med jord   M
Kari   Larsdtr Hans kone 30 Bæge i 1te ægteskab     K
Ragniel   Jonsd Deres datter 1       K
Ole   Matiasen Mand 63 Bæge i 1te ægteskab Huusmand med jord   M
Marit   Pedersd Hans kone 63 Bæge i 1te ægteskab     K
Peder   Olsen Mand 22 Bæge i 1te ægteskab Inderste og gaar i dagleje   M
Beret   Altsdtr Hans kone 23 Bæge i 1te ægteskab     K
Siri   Pedersdtr Deres datter 2       K
Niels   Pedersen Mand 65 Bæge i 1te ægteskab Huusmand med jord   M
Marit   Bersvendsd Hans kone 40 Bæge i 1te ægteskab     K
Kari   Arntsd Deres datter 15       K
Joen   Eriksen Huusbonde 43 Bæge i 1te ægteskab Bonde og gaardbeboer   M
Marit   Hendriksd Hans kone 36 Bæge i 1te ægteskab     K
Hendrik   Jonsen Deres børn 11       M
Sivert   Jonsen Deres børn 9       M
Erik   Jonsen Deres børn 4       M
Ole   Jonsen Deres børn 1       M
Guru   Jonsdtr Deres børn 6       K
Tore   Iversen Tienestefolk 26 Ugift     M
Kari   Jonsdtr Tienestefolk 23 Ugift     K
Joen   Pedersen Mand 30 Bæge i 1te ægteskab Huusmand med jord   M
Gola   Larsdtr Hans kone 29 Bæge i 1te ægteskab     K
Peder   Jonsen Deres børn 5       M
Lars   Jonsen Deres børn 2       M
Ingebor   Olsd   67 Enkke efter første ægteskab Inderste og lever af almæse   K
Ole   Jonsen Huusbonde 49 Den 1te i første og den 2den andet ægteskab Bonde og gaardbeboer   M
Kari   Estensd Hans kone 56 Den 1te i første og den 2den andet ægteskab     K
Anders   Olsen Deres børn 20 Ugift     M
John   Olsen Deres børn 18 Ugift     M
Peder   Olsen Deres børn 8       M
Kari   Andersd Deres børn 23 Ugift     K
Berit   Olsdtr Deres børn 15 Ugift     K
Anders   Larsen Huusbonde 52 Den 1te i 2det og den siste i 1te ægteskab Bonde og gaardbeboer   M
Guniel   Andersd Hans kone 28 Den 1te i 2det og den siste i 1te ægteskab     K
Anders   Andersen Deres børn 5       M
Lars   Andersen Deres børn 2       M
Esten   Pettersen Tienestefolk 22 Ugift     M
Siri   Olsdtr Tienestefolk 27 Ugift     K
Esten   Andersen   30 Ugift National soldat   M
Baar   Stefensen Mand 43 Bæge i 1te ægteskab Huusmand med jord   M
Elli   Olsdtr Hans kone 46 Bæge i 1te ægteskab     K
Stephen   Baarsen Deres børn 14 Ugift     M
Ole   Baarsen Deres børn 11       M
Malie   Baarsd Deres børn 8       K
Ingebor   Olsdtr   79 Enkke efter 1te ægteskab Inderste og lever almæse   K
Lars   Mentzsen Mand 31 Bæge oi 1te ægteskab Jordløs husmand og national soldat   M
Anne   Andersd Hans kone 25 Bæge oi 1te ægteskab     K
Anders   Larsen Deres børn 5       M
Mentz   Larsen Deres børn 3       M
Beret   Larsdtr Deres børn 1       K
Elling   Arntsen   81 Enkkemand eftter 2dt ægteskab Lever af almæse   M
Ingebor   Stefensd   56 Enkke eftr 1te ægteskab Vilkaar i gaarden   K
Ingebor   Pettersd Hendes datter 14 Ugift     K
Stefen   Persen Mand 29 Bege i 1te ægteskab Inderste og er national soldat   M
Golla   Elliasdtr Hans kone 26 Bege i 1te ægteskab     K
Marit   Stephensd Deres datter 3       K
Gulbrand   Arnts   76 Enkkemand efter 1te ægteskab Inderste og lever af almæse   M
Tore   Mentzsen Huusbonde 37 Bæge i 1te ægteskab Bonde og gaardbeboer   M
Kari   Evensd Hans kone 31 Bæge i 1te ægteskab     K
Beret   Thoresd Deres børn 8       K
Giertrue   Toresd Deres børn 6       K
Marit   Toresdtr Deres børn 1       K
Erik   Mentzsen Tienestefolk 24 Ugift     M
Beret   Bersvensd Tienestefolk 26 Ugift     K
Ellias   Eliasen Mand 69 Bæge i 1te ægteskab Huusmand med jord   M
Marit   Olsdtr Hans kone 69 Bæge i 1te ægteskab     K
John   Olsen Deres sønner 30 Ugift Landeværn   M
Ole   Elliasen Deres sønner 38 Ugift     M
Iver   Olsen Hans søn 6       M
Kerstie   Gulbransd Tienestepige 38 Ugift     K
Giertrue   Olsd   64 Enkke efter 1te ægteskab Men har jorden   K
Ole   Baarsen Hendes søn 18 Ugift     M
Halvor   Olsen Mand 40 Bæge i 1te ægteskab Huusmand med jord   M
Kari   Olsdtr Hans kone 55 Bæge i 1te ægteskab     K

[Home][What's New][Products & Services][Contents][Feedback][Search]