[Home][What's New][Products & Services][Contents][Feedback][Search]

Midtlyng - Mitlyng Genealogy

Midtlyngen's of 1801

For Definitions of Norwegian Phrases...

County Parish Sokn (subparish) Farm/house Comment
Trondhiem Støren Horrig Lyngen Midt  
First name Second name Surname Household position Age Marital status Occupation Comment Sex
Joen   Larssen Huusbonde 40 Begge i 1ste ægteskab Bonde og gaardbeboer   M
Ingebrorg   Pedersdtr   42 Begge i 1ste ægteskab     K
Halvor   Johnsen Deres børn 14       M
Peder   Johnsen Deres børn 8       M
Lars   Johnsen Deres børn 4       M
Sirie   Johnsdtr Deres børn 11       K
Rannie   Johnsdtr Deres børn 6       K
Lars   Larssen Tienere 32 Ugivt Landevæhrn   M
Maret   Nielsdtr Tienere 19 Ugivt     K
Lars   Larssen Huusbondens fader 74 Enkemand efter 1ste ægteskab Nyder kaar af gaarden   M
Rasmus   Johnsen Mand 50 Begge i 1ste ægteskab Huusmand med jord   M
Karie   Arentdtr Hans kone 48 Begge i 1ste ægteskab     K
Karie   Rasmusdtr Deres døttre 15       K
Giertrue   Rasmusdtr Deres døttre 9       K
John   Larssen Mand 35 Begge i 1ste ægteskab Huusmand med jord landwæhrn   M
Karie   Olsdtr Hans huustrue 35 Begge i 1ste ægteskab     K
Ole   Johnsen Deres børn 8       M
Gurie   Johnsdtr Deres børn 5       K
Beret   Johnsdtr Deres børn 1       K
Lars   Anderssen Mandens forældre 77 Begge i 1ste ægteskab Nyder ophold af pladsen   M
Gurie   Johnsdtr Mandens forældre 63 Begge i 1ste ægteskab Nyder ophold af pladsen   K
Ole   Olsen Huusbonde 52 Begge i 2det ægteskab Bonde og gaardbeboer   M
Maret   Pedersdtr Hans huustrue 52 Begge i 2det ægteskab     K
Brønnel   Erechsdtr Konens døttre 19 Ugivt     K
Sirie   Erechsdtr Konens døttre 17       K
Sirie   Erechsdtr Konens døttre 14       K
Christopher   Pedersen Tiener 40       M
Brønnel   Haagensdtr   80 Enke efter 1ste ægteskab Nyder kaaer i gaarden   K
Petter   Pedersen Mand 40 Begge i 1ste ægteskab Corporal og huusmand med jord   M
Rannie   Estensdtr Hans huustrue 40 Begge i 1ste ægteskab     K
Esten   Pettersen           M
Peder   Pettersen           M
Karie   Pettersdtr           K
Joddaa   Pettersdtr           K
Esten   Olsen Mand 48 Den første i 1ste, og den sidste i 2det ægteskab Skolemester i sognet   M
Elie   Johnsdtr Hans huustrue 47 Den første i 1ste, og den sidste i 2det ægteskab     K
Anders   Estensen Deres børn 18 Ugivt     M
Ole   Estensen Deres børn 12       M
John   Estensen Deres børn 9       M
Torsteen   Estensen Deres børn 6       M
Rasmus   Estensen Deres børn 2       M
Karie   Estensdtr Deres børn 15       K

[Home][What's New][Products & Services][Contents][Feedback][Search]