[Home][What's New][Products & Services][Contents][Feedback][Search]

Midtlyng - Mitlyng Genealogy

Sørtøme's of 1801

For Definitions of Norwegian Phrases...

County Parish Sokn (subparish) Farm/house Comment
Trondhiem Støren Horrig Sørtøme  
First name Second name Surname Household position Age Marital status Occupation Comment Sex
Karl   Jensen Huusbonde 47 Den 1te i 2det og den siste i 1te ægteskab Bonde og gaard beboer   M
Beret   Ingebrigsd Hans kone 35 Den 1te i 2det og den siste i 1te ægteskab     K
Jens   Karlsen Deres børn 8       M
Gola   Karlsdtr Deres børn 6       K
John   Jensen Tienestefolk 27 Ugift National soldat   M
Ole   Iversen Tienestefolk 25       M
Beret   Estensd Tienestefolk 37 Ugift     K
Anne   Ellevsdtr Tienestefolk 25 Ugift     K
Iver   Olsen Mand 60 Bæge i 1te ægteskab Huusmand med jord   M
Kari   Sørensd Hans kone 57 Bæge i 1te ægteskab     K
Søren   Iversen Deres børn 15 Ugift     M
Kiersten   Iversd Deres børn 19 Ugift     K
Esten   Jensen Mand 41 Bæge i 1te ægteskab Huusmand med jord   M
Beret   Jonsdtr Hans kone 38 Bæge i 1te ægteskab     K
Jens   Estensen Deres børn 10       M
Beret   Estensd Deres børn 7       K
Marit   Estensd Deres børn 5       K
John   Estensen Deres børn 2       M
Ole   Olsen Huusbonde 43 Bæge i 1te ægtteskab Bonde og gaardbeboer   M
Beret   Olsdtr Hans kone 40 Bæge i 1te ægtteskab     K
Ole   Olsen Deres sønner 11       M
Ole   Olsen Deres sønner 6       M
Ole   Kristoffersen Tienestefolk 20 Ugift     M
Mari   Iversdtr Tienestefolk 22 Ugift     K
Anne   Arntsd Tienestefolk 19 Ugift     K
Ingebor   Olsdtr Huusbondens moder 80 Enkke 1te ægteskab Nyder vilkaar i gaarden   K
Lars   Larsen Mand 60 Bæge i 1te ægteskab Husmand med jord   M
Maret   Evensd Hans kone 53 Bæge i 1te ægteskab     K
Even   Larsen Deres søn 11       M
Beret   Roaldsd   30 Ugift Inderste og gaar i dagleje   K
Roald   Andersen Hendes søn 3       M
Sivert   Larsen Mand 47 Den 1te i 2dt og den siste i første ægteskab Huusmand med jord   M
Marit   Olsdtr Hans kone 32 Den 1te i 2dt og den siste i første ægteskab     K
Ole   Siversen Deres børn 10       M
Ole   Siversen Deres børn 3       M
Gola   Siversdtr Deres børn 8       K
Arnt   Estensen Mand 50 Bæge i 2det ægteskab Huusmand med jord   M
Beret   Stephensd Hans kone 46 Bæge i 2det ægteskab     K
Esten   Arntsen Deres søn 3       M
Esten   Estensen   42 Ugift Inderste og gaar i dagleje   M
Lars   Pettersen Huusbonde 34 Bæge i 1te ægteskab Bonde og gaardbeboer og landeværn   M
Ragniel   Pedersd Hans kone 37 Bæge i 1te ægteskab     K
Petter   Larsen Deres sønner 6       M
Peder   Larsen Deres sønner 2       M
Lars   Johansen Tienestefolk 29 Ugift National soldat   M
Esten   Hansen Tienestefolk 22 Ugift National soldat   M
Randi   Pedersd Tienestefolk 29 Ugift     K
Marit   Hansd Tienestefolk 16 Ugift     K
Raney   Karlsd Huusbondens moder 70 Enkke efter 1te ægteskab Nyder vilkaar i gaarden   K
Erik   Olsen Mand 27 Bæge i 1te ægteskab Huusmand med jord national soldat og skræder   M
Guniel   Nielsdtr Hans kone 27 Bæge i 1te ægteskab     K
Kari   Eriksdatr Deres datter         K
Lars   Olsen Mand 32 Bæge i 1te ægteskab Huusmand med jord og skræder   M
Dordi   Bringelsd Hans kone 33 Bæge i 1te ægteskab     K
Ragniel   Larsd Deres datter 4       K
Ragniel   Johansd   73 Ugift Inderste og lever af almæse   K
Esten   Rolvsen Huusbonde 38 Bæge i 1te ægteskab Bonde og gaardbeboer   M
Giertrue   Arntsd Hans kone 37 Bæge i 1te ægteskab     K
Arnt   Estensen Deres børn 15       M
Rolv   Estensen Deres børn 10       M
Arnt   Estensen Deres børn 7       M
Ingebrigt   Estensen Deres børn 4       M
Anne   Estensdtr Deres børn 13       K
Mæglie   Estensdtr Deres børn 12       K
Marit   Estensdtr Tieneste pige 24 Ugift     K
Anders   Estensen Mand 53 Den 1te i første og den 2den i 2det ægteskab Huusmand med jord   M
Guru   Olsdtr Hans kone 68 Den 1te i første og den 2den i 2det ægteskab     K
Anne   Olsdtr   54 Enkke efter 1te ægteskab Men har jord   K
Ole   Stephensen Hendes søn 10       M
John   Bendixsen Mand 30 Bæge i 1te ægteskab Huusmand med jord   M
Ingebor   Hendriksd Hans kone 46 Bæge i 1te ægteskab     K

[Home][What's New][Products & Services][Contents][Feedback][Search]